On Je Živý 2008 (Nitra)

… ale keď zostúpi na vás Svätý Duch,
dostanete silu a budete mi svedkami …

(Sk 1,8)
On Je Živý 2008 - plagát

On Je Živý 2008 – plagát