On Je Živý 2006 (Púchov)

Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás.
Ostaňte v mojej láske.

(Jn 15,9)