„Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1, 49)

Kresťan, človek vo svete. Poď do toho!